החזון שלנו

דגליםמשחר ימיה ראתה התנועה הציונית בפעילות הדיפלומטית מכשיר עיקרי למימוש יעדיה, ובראשם הקמת מדינת ישראל וכניסתה אל משפחת העמים. הדיפלומטיה הישראלית זכתה למקום של כבוד בדברי ימי המדינה, והיא מהווה גם כיום מנוע מרכזי בתהליך צמיחתה והתפתחותה המדינית, הכלכלית והחברתית. דבר זה לא קרה מאליו, אלא הוא תוצאה של המסירות, המקצועיות והתעוזה המאפיינים את אנשי שירות החוץ של ישראל – גברים ונשים שמקדישים את מיטב שנותיהם למען ביצור מעמדה של מדינת ישראל בעולם ולהגנה על האינטרסים שלה בזירה הבינלאומית, גם כאשר הדבר כרוך במחיר אישי כבד.

האגודה הישראלית לדיפלומטיה נוסדה במטרה לחזק את הדיפלומטיה הישראלית ואת שירות החוץ, מתוך הכרה בחשיבותם ההולכת וגוברת לעתיד המדינה ולרווחת אזרחיה, לנוכח מציאות עולמית ובינלאומית הנעשית מורכבת יותר, הן מבחינת האתגרים שהיא מציבה והן מבחינת ההזדמנויות שהיא פותחת.

החזון שלנו:

  • טיפוח גאוות יחידה בקרב אנשי שירות החוץ והדיפלומטים לדורותיהם
  • פיתוח בית מקצועי וערכי עבור הדיפלומטים הישראלים
  • מיצוב חשיבות הדיפלומטיה הישראלית לקיומה של מדינת ישראל ולעיצוב עתידה
  • שיתוף קהלים רחבים בישראל ביצירת המסד הדיפלומטי של מדינת ישראל ובהפיכת הדיפלומטיה לכלי בלתי נפרד בתהליך קביעת המדיניות של ישראל בתחומים רחבים
  • אחריות – יצירת גוף פעיל ואפקטיבי, המשפיע על הזירה הדיפלומטית בה פועלת ישראל, על מקבלי ההחלטות ועל הציבור