הפגיעה במשרד החוץ – נזק מתמשך למדינת ישראל

Mevaker20204 במאי 2020
 
דו"ח מבקר המדינה שהתפרסם היום, מצביע על משבר במערך החוץ הישראלי אשר פוגע ביכולתה של ממשלת ישראל לקדם אינטרסים בינ"ל ולחזק את מעמדה בזירה העולמית. 
בעקבות פרסום דו"ח מבקר המדינה על הליקויים החמורים במערך החוץ, האגודה הישראלית לדיפלומטיה מתריעה מפני ההשלכות החמורות של המשך הפגיעה במשרד החוץ ובשירות החוץ של ישראל.
נשיא האגודה, השגריר פיני אביבי, אמר, כי "ריבוי המשרדים והארגונים הממשלתיים הפועלים בחו"ל ללא תיאום עם משרד החוץ, שהוא הגורם המקצועי המופקד על יחסי החוץ, מסב נזק ליכולתה של ממשלת ישראל לממש אינטרסים מדיניים וביטחוניים ראשונים במעלה. הצמצום בסמכויות המשרד וביזורן על פני משרדי ממשלה רבים מוביל לא רק לפגיעה באפקטיביות של מאמצי ישראל בזירה הבינ"ל, אלא גם לבזבוז משאבים באופן רוחבי, יצירת כפילויות במגזר הממשלתי וכן חוסר תיאום, סנכרון ושיתוף פעולה. כל זאת, במקום ריכוז מאמץ תקציבי וניהולי ראוי."
 
 
דו"ח המבקר אף קבע כי מהלכים חפוזים מצד משרד האוצר לסגירת נציגויות ישראל בחו"ל ללא הליך סדור ומקצועי ובניגוד לכללי מנהל תקין, נעשו מבלי לבחון את ההשפעות של כך על יחסי החוץ. מהלכים אלו הובילו לפגיעה של ממש ולירידה ניכרת בפעילות הדיפלומטית של ישראל לקידום יעדים מדיניים וביטחוניים, קידום הכלכלה הישראלית, שיתופי פעולה בינלאומיים בנושא מחקר ופיתוח, מניעת חרמות ומאבק בדה-לגיטימציה, מאבק בזירת המשפט הבינ"ל, סיוע למדינות מתפתחות, העמקת הקשר עם יהדות התפוצות וסיוע לישראלים בחו"ל הזקוקים לעזרה.
 
לדברי השגריר אביבי, "מגפת הקורונה מוכיחה פעם נוספת את נחיצותו של שירות חוץ יעיל, אפקטיבי ומוכן. משרד החוץ הוביל לחילוצם של אלפי ישראלים והחזרתם ארצה ולהבאת ציוד רפואי מציל חיים לאזרחי ישראל תוך עקיפת מכשולים בירוקרטים אך גם עמידה איתנה על שימור הקשרים המדיניים החזקים של ישראל עם אומות העולם.
 
"התקופה הקרובה מהווה הזדמנות למדינת ישראל לשפר את מעמדה, כלכלתה וקשריה עם מדינות אחרות בעולם. אולם כדי להשיג זאת, חייבים להקצות תקציב ראוי לשירות החוץ ולמשרד החוץ הישראלי. כל זאת, תוך הבטחה, כי פעולת שאר הגופים הממשלתיים בזירה הבינ"ל תיעשה באופן מתואם, מוסדר ועל פי קריטריונים מקצועיים.
 
"דווקא היום, י' באייר, יום הרצל, לציון יום הולדתו של חוזה המדינה אשר פעל באמצעים מדיניים להגשמת הבלתי ייאמן, ניתן וצריך לחזק את שירות החוץ כדי לאפשר לממשלת ישראל לממש את יעדיה בזירה העולמית ולבצר את ביטחונה ועוצמתה."