האסיפה השנתית של האגודה הישראלית לדיפלומטיה

האסיפה השנתית של האגודה הישראלית לדיפלומטיה התכנסה (28 בנובמבר) בבניין משרד החוץ בירושלים, בהשתתפות יו"ר נשיאות האגודה, השגריר פיני אביבי, וחברי הוועד המנהל. 

השגריר אביבי פתח את האסיפה בהדלקת נר ראשון של חנוכה ודברי ברכה.

הנהלת האגודה הציגה בפני האסיפה את הפעילות שקיימה האגודה בשנה החולפת לקידום מטרותיה.

בתחום הביטוחים, חל ב-2020 גידול משמעותי בהיקף הפעילות, כאשר נוספו לביטוחים שבבעלות האגודה מצטרפים רבים חדשים. במהלך השנה נוהל מו"מ מול החברה המבטחת, שבסיכומו הצליח הוועד המנהל של האגודה להבטיח פרמיה הוגנת ושימור מערכת הביטוחים, ללא פגיעה בהיקף הכיסויים. בסה"כ היו בסוף השנה 2,623 מבוטחים בביטוח הבריאות ו-720 מבוטחים בביטוח החיים שבבעלות האגודה. מחזור הפעילות בשני הביטוחים גדל אף הוא ועמד בשנת 2020 על כ-5 מיליון ש"ח. בנוסף, בתחילת 2021 נוסף לבעלות האגודה ביטוח קיבוצי בתחום השיניים, שאליו הצטרפו מאות חברות וחברים. בעקבות זאת עלה היקף הפעילות של האגודה בתחום הביטוחים בכ-2 מיליון ₪ נוספים.

במקביל, הופעלה לראשונה קרן הסיוע לעובדי משרד החוץ שהקימה האגודה. הקרן נועדה לסייע לעובדי משרד החוץ שנקלעו למצוקה כלכלית קשה, בין היתר על רקע משבר מגפת הקורונה. ביוני 2021 חולקו מענקים לנזקקים בסכום של 43,000 שקלים. גיוס הכספים לפעילות הקרן נעשה מתקציב העמותה ומתרומות, ואילו הקצאת כספים לסיוע נעשית על פי קריטריונים קבועים בתקנון הקרן.

במישור הציבורי, המשיכה האגודה לפעול לחיזוק התודעה בנוגע לתפקידה החיוני של הדיפלומטיה המקצועית לביטחון לאומי של מדינת ישראל, כחלק מקידום מטרותיה. פעילות זו כללה, בין השאר, קיום הרצאות וימי עיון לסטודנטים, מורים, תלמידים וקהלים שונים על הדיפלומטיה הישראלית ושירות החוץ; שדרוג אתר האינטרנט של האגודה; פעילות ברשתות החברתיות להפצת מידע על הדיפלומטיה הישראלית והישגיה; הכנת ספר מורשת על שירות החוץ בשיתוף עם משרד החוץ; קידום ההכרה הממלכתית בנופלים בשירות החוץ; ועוד. עם זאת, הודגש, כי בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, נדחו חלק מהאירועים שתוכננו להתקיים או הומרו בפעילות באמצעים דיגיטליים מקוונים.

לאחר הצגת הפעילות התקיימה הצבעה, בה אישרה האסיפה פה אחד את הדו"ח הכספי ואת הדו"ח המילולי של האגודה לשנת 2020.

בנוסף, אישרה האסיפה את מינויים של החברים יוסי לוי-ספרי ורחל מרלי לוועדת הביקורת של העמותה. האסיפה הודתה לחברי ועדת הביקורת היוצאים, נתי ברוקס ושרון קבלו, על עבודתם הטובה לאורך השנים ועל תרומתם לשיפור פעילות האגודה וחיזוקה.