על אף אתגרי הקורונה, האגודה ממשיכה לפעול לקידום יעדיה

ביום ראשון, 29 בנובמבר 2020 התכנסה האספה הכללית של האגודה הישראלית לדיפלומטיה. לראשונה, עקב מגבלות הקורונה, התקיימה האספה באמצעות שיחת וידאו. 

על אף האתגרים הרבים, המשיכה האגודה גם השנה לפעול לקידום יעדיה, ובהם שיפור רווחת הדיפלומטים הישראלים וחיזוק מעמדה של הדיפלומטיה הישראלית ותדמיתה בקרב ציבור הרחב. יו"ר נשיאות האגודה, השגריר פיני אביבי, הודה לחברות וחברי האגודה, התורמים מזמנם, מרצם וניסיונם לטובת פעילותה, ומאפשרים לה לקדם את מטרותיה.

חברי האגודה שמעו סקירה מקיפה מפי יו"ר הוועד המנהל של האגודה, יאיר פרומר, על הפעילות שבוצעה במהלך השנה החולפת, כמו גם עדכון על תכניות לפעילות בשנה הבאה.

הרצאה לתלמידי מגמת דיפלומטיה
הרצאה לתלמידי מגמת דיפלומטיה על מדיניות החוץ של ישראל (פברואר 2020), כחלק מהפעילות השוטפת של האגודה

בין הפעילויות שביצעה האגודה בשנה החולפת:

  • הרצאות וימי עיון לסטודנטים, מורים, תלמידים וקהלים שונים על הדיפלומטיה הישראלית ושירות החוץ
  • הגדלת הפעילות ברשתות החברתיות – הפצת מידע ופרסומים על הדיפלומטיה הישראלית
  • כתיבת מאמרים על הדיפלומטיה הישראלית לטובת ספר מורשת שירות החוץ
  • תיעוד ההיסטוריה הדיפלומטית של ישראל באמצעות ראיונות עם ותיקי שירות החוץ (בשיתוף משרד החוץ וועד גמלאי שירות החוץ)
  • כתיבה ועדכון של ערכים על הדיפלומטיה הישראלית ושירות החוץ הישראלי בויקיפדיה העברית
  • מפגש משותף עם ותיקי שירות החוץ והאגף לדיפלומטיה ציבורית במשרד החוץ בנושא חיזוק תדמיתו של שירות החוץ
  • שיתוף פעולה עם מכון אבא אבן במסגרת פרויקט "מודל מכון אבא אבן לשינוי תפיסתי בשירות החוץ הישראלי"
  • השתתפות בכנסי מדיניות החוץ של ישראל של מכון "מיתווים"
  • פרויקט "משה שרת" – סיוע באיסוף חומרי ארכיון לטובת סרט תיעודי על פועלו ומורשתו של שר החוץ הראשון

בסיכום המפגש אישרה האספה הכללית את הדו"חות הכספיים לשנת 2019, הדו"ח המילולי ודו"ח ועדת הביקורת.