אבלים על לכתו של שמעון פרס

peresהאגודה הישראלית לדיפלומטיה מרכינה ראש יחד עם כל עם ישראל, על לכתו לעולמו של הנשיא התשיעי ורה"מ לשעבר, שמעון פרס. פרס ניצב בשורה אחת עם המנהיגים הבולטים בעולם, אשר פעלו באמצעות עבודה מדינית ודיפלומטית כדי להפוך את עולמנו למקום טוב יותר.

בכל התפקידים הממלכתיים והציבוריים שבהם כיהן, פעל פרס לביצור כוחה של מדינת ישראל ולביסוס מעמדה בקרב העמים. הוא ניצל את המעמד הרם שאליו הגיע כדי לחזק את יחסי החוץ של ישראל ולפתח את הדיפלומטיה הישראלית על כל היבטיה. בהובלתו, חודשו וכוננו קשרים עם עשרות מדינות עמן לא היו לישראל קודם לכן יחסים דיפלומטיים ונעשו ניסיונות של אמת להגיע לפשרה היסטורית עם שכנינו. על פעילותו זו ותרומתו הייחודית לחיזוק הדיפלומטיה הישראלית, העניקה האגודה הישראלית לדיפלומטיה לשמעון פרס את פרס הדיפלומטיה הישראלית לשנת תשע"ו.

שמעון פרס הציב חזון ייחודי לדיפלומטיה הישראלית. היה זה תמיד חזון של יוזמה, אומץ וראייה לטווח ארוך של התהליכים ההיסטוריים המתרחשים באזורנו ומעבר לו; חזון שהעמיד את מדינת ישראל, את אזרחיה ואת האינטרסים שלה במרכז.

אבל כבד נפל על מדינת ישראל. יהי זכרו ברוך.