פעילות רווחה

האגודה הישראלית לדיפלומטיה שמה לה למטרה לדאוג לרווחת הדיפלומטיים הישראלים, ופועלת למימוש מטרה זו במגוון דרכים, כולל על ידי ייזום וסיוע בהוצאה לפועל של אירועי תרבות, רווחה ופנאי לטובת הדיפלומטים הישראלים ובני משפחותיהם.

בנוסף, זכאים כל חברי האגודה להצטרף אל פוליסות הביטוחים הקבוצתיים של האגודה, בתחומי בריאות וסיעוד, חיים, נכות ואובדן כושר עבודה וביטוח שיניים, בעלויות הטובות ביותר וברמת שירות מיטבית. הפוליסות, שאותן מלווה חברת הפניקס, מייצגות את חזית הביטוחים הקבוצתיים בישראל ומותאמות לצרכים הייחודיים של הדיפלומטים הישראלים ובני משפחותיהם בארץ ובחו"ל.

קרן הסיוע לעובדי משרד החוץ, שהקימה האגודה הישראלית לדיפלומטיה, נועדה לסייע לעובדי משרד החוץ שנקלעו למצוקה כלכלית קשה. גיוס כספים לפעילות הקרן נעשה מתוך תקציב העמותה השנתי, תרומות של חברי העמותה ומקורות נוספים. ועדת הקרן בוחנת בקשות של פונים נזקקים ומקצה כספים לסיוע, על פי קריטריונים קבועים בתקנון הקרן.

לתרומה לקרן הסיוע >>

למידע על זכאות והצטרפות לביטוח הקבוצתי ולפניות לקרן הסיוע: 02-5303768