פעילות רווחה

האגודה הישראלית לדיפלומטיה שמה לה למטרה לדאוג לרווחת הדיפלומטיים הישראלים, ופועלת למימוש מטרה זו במגוון דרכים, כולל על ידי ייזום וסיוע בהוצאה לפועל של אירועי תרבות, רווחה ופנאי לטובת הדיפלומטים הישראלים ובני משפחותיהם.

בנוסף, זכאים כל חברי האגודה להצטרף אל פוליסות הביטוח הקבוצתי של האגודה, בתחומי בריאות וסיעוד, חיים, נכות ואובדן כושר עבודה, בעלויות הטובות ביותר וברמת שירות מיטבית. הפוליסות, שאותן מלווה חברת הפניקס, מייצגות את חזית הביטוחים הקבוצתיים בישראל ומותאמות לצרכים הייחודיים של הדיפלומטים הישראלים ובני משפחותיהם בארץ ובחו"ל.

למידע על זכאות והצטרפות לביטוח הקבוצתי: 02-5303768 (דורית)

welfare