מחקר ומידע

האגודה הישראלית לדיפלומטיה פועלת להעשרת הידע והמחקר הנוגע למגמות בהתפתחות הדיפלומטיה הישראלית ומקצוע הדיפלומטיה, ולאופנים בהם מתהווה ומתעצבת מדיניות החוץ הישראלית לאורך השנים. פעילות האגודה נעשית בשיתוף פעולה הדוק עם מוסדות אקדמיים, מכוני מחקר וארכיונים ממשלתיים ופרטיים, שלהם עניין בהעמקת המחקר בנושאים אלה. במקביל, פועלת האגודה לאיסוף וריכוז ידע מדיפלומטים ישראלים בעבר ובהווה, שניסיונם המקצועי המצטבר וזכרונותיהם מהווים מאגר ידע עצום וחסר תחליף להבנת הדיפלומטיה הישראלית והתפתחותה.

בנוסף, מפרסמת האגודה את מדד הדיפלומטיה הישראלית, שבוחן ומנתח באמצעים כמותיים את התפתחות מערך יחסי החוץ של ישראל אל מול שינויים ואתגרים בזירה הבינלאומית. המטרה היא לתת כלי מקצועי בידי מקבלי ההחלטות, שבאמצעותו יוכלו להבין טוב יותר את החוזקות והחולשות של המערך הדיפלומטי הישראלי ולתקן את הדרוש תיקון, ובכך לאפשר למדינת ישראל לממש את יעדיה בתחום מדיניות החוץ בצורה אפקטיבית יותר.

ספריםב-2014 השיקה האגודה פרויקט משותף עם מחלקת תיעוד והנצחה של ארכיון המדינה, שנועד להרחיב את מאגר הפרסומים ההיסטוריים הנוגעים לאירועים מרכזיים בתולדות הדיפלומטיה הישראלית מאז ראשית ימי המדינה. בין היתר יוכנו במסגרת הפרויקט סדרה של פרסומים על תולדות משרד החוץ והשירות הדיפלומטי של מדינת ישראל, ועל התבססות יחסי החוץ של ישראל לאורך השנים. במסגרת הפרויקט נחשף הציבור לראשונה לתעודות ומסמכים היסטוריים נדירים, כולל תכתובת דיפלומטית מסווגת, מתוך המאגר העשיר של ארכיון המדינה. החומרים והפרסומים שנאספים במסגרת הפרויקט ישמשו גם את המרכז לדיפלומטיה ישראלית ויהודית ("מוזיאון משרד החוץ"), במגמה להנגיש את סיפורה המרתק של הדיפלומטיה הישראלית לציבור הרחב.

להרחבה: