כנסים

האגודה הישראלית לדיפלומטיה מקיימת בנובמבר כנס שנתי בו מוצגת פעילות האגודה לאורך השנה ונדונות סוגיות שונות הנוגעות לדיפלומטיה הישראלית ולאתגרים עמה היא מתמודדת. בכנס נוטלים חלק נבחרי ציבור, אנשי ממשל ונציגי התקשורת לצד שגרירים ודיפלומטים בעבר ובהווה. הכנס מהווה במה ציבורית ייחודית לבחינת מצבה של הדיפלומטיה הישראלית ולהגברת המודעות וההבנה בציבור לתפקידה החיוני של הדיפלומטיה לבטחון ולחוסן הלאומי. במסגרת הכנס, מוענק פרס הדיפלומטיה הישראלית על תרומה מיוחדת להתפתחות הדיפלומטיה הישראלית ולחיזוק מקצוע הדיפלומטיה.

בנוסף, מארגנת האגודה הישראלית לדיפלומטיה כנסים ומפגשים ייעודיים על נושאים נבחרים הקשורים לדיפלומטיה הישראלית, לפעילות האגודה ולמטרותיה.

DSC_7957

קישורים:

פרס הדיפלומטיה הישראלית לשנת תשע"ו הוענק לנשיא התשיעי, שמעון פרס

סדנת מומחים בנושא "חוק מערך החוץ"

השקת "השדולה לחיזוק מערך החוץ והדיפלומטיה" בכנסת