אודות האגודה

האגודה הישראלית לדיפלומטיה (ע"ר) נוסדה בספטמבר 2014 במטרה לחזק את שירות החוץ והדיפלומטיה הישראלית,
ולהוות בית מקצועי עבור מאות הדיפלומטים הישראלים המשרתים את המדינה בארץ ובעולם.
באגודה חברים שגרירים ודיפלומטים בעבר ובהווה, הפועלים במשותף למען שירות חוץ מקצועי ואיכותי.
האגודה פועלת בפיקוח רשם העמותות במשרד המשפטים.

מטרות האגודה:

  • לטפח את ההכרה בתפקידה החיוני של הדיפלומטיה המקצועית לביטחון הלאומי של מדינת ישראל, לרווחתה הכלכלית, לשירות הניתן לאזרחיה בחו"ל ולמעמדה בין העמים.
  • להגביר את יעילותה והשפעתה של הדיפלומטיה הישראלית.
  • להבטיח קיומם של סטנדרטים מקצועיים גבוהים בקרב כלל נושאי התפקידים בשירות החוץ.
  • לפעול להגנת האינטרסים הפרופסיונליים של הדיפלומטים הישראלים.
  • לדאוג לרווחת הדיפלומטיים הישראלים, ובכלל זאת ליזום ולסייע בהוצאה לפועל של אירועי תרבות, רווחה ופנאי, ענייני ביטוח ועניינים פיננסיים.

מוסדות האגודה:

נשיאות האגודה
בנשיאות האגודה מכהנים אישים בעלי מעמד בציבור הישראלי, נציג הנהלת משרד החוץ ואישים נוספים בעלי ניסיון בתחום הדיפלומטיה והמדינאות. תפקידה לייצג את האגודה מול הציבור הרחב, הכנסת והממשלה, לפעול לחיזוק קשרי העמותה עם גופים ומוסדות רלוונטיים בארץ ובעולם ולקדם שותפויות עם עמותות מקבילות בארץ ובעולם.

– הועד המנהל
בוועד המנהל שבעה חברים הנבחרים אחת לארבע שנים על ידי האסיפה הכללית של האגודה. תפקידו לנהל את ענייני האגודה ולבצע את מטרותיה בהתאם לאמור בתקנון ובהחלטות האסיפה. בנוסף, הוועד מייצג את האגודה וחבריה בפני כל מוסד, גוף ואדם שעימם באה האגודה במגע בעניינים הנוגעים לפעילותה. חברי הוועד המנהל פועלים בהתנדבות ואינם מקבלים שכר על עבודתם באגודה.

– האסיפה הכללית
האסיפה הכללית היא הרשות העליונה של האגודה, והיא מורכבת מכלל חברי האגודה. האסיפה רשאית לדון ולקבל כל החלטה ברוב רגיל במסגרת תקנון האגודה והחלטותיה מחייבות את מוסדות האגודה ואת חבריה.

– ועדת ביקורת
בתפקיד מכהן רואה חשבון שנבחר על ידי האסיפה הכללית ומוסר אחת לשנה דו"ח לאסיפה.

כיצד מנוהלים כספי האגודה?

נכסי האגודה משמשים אך ורק למימוש מטרותיה וחלוקת רווחים או טובת הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה, אסורה. הוצאות האגודה נעשות בהתאם להחלטות הוועד המנהל. חברי האגודה וחברי הוועד המנהל אינם מקבלים שכר תמורת ביצוע תפקידיהם באגודה. בתום כל שנת כספים יוצאים דו"חות כספיים מבוקרים על כל הפעילויות הכספיות של האגודה, שמאושרים ע"י רואה חשבון חיצוני.

מי זכאי להיות חבר באגודה?

זכאים לחברות באגודה כל עובדי/ות משרד החוץ בעבר ובהווה ובנות/בני זוגם.
החברות באגודה כרוכה בתשלום דמי חבר.

כיצד מצטרפים?

לבירורים בנושא הצטרפות לאגודה ניתן לפנות בדוא"ל אל: iad@mfa.gov.il
או בטלפון: 02-5303768 (דורית)