78% מהציבור: החלשת משרד החוץ פוגעת בביטחון הלאומי

החלשת משרד החוץ פוגעת בביטחון הלאומירוב מכריע של הציבור בישראל (78%) רואה בהחלשת משרד החוץ פגיעה בביטחון הלאומי. כך עולה (יום ה', 29.10.15) מתוצאות סקר שביצע מכון רפי סמית בהזמנת מכון מיתווים ובשיתוף קרן פרידריך אברט. הסקר נערך בקרב 600 איש כמדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת (מגזר יהודי וערבי, גילאי 18 ומעלה), עם טעות דגימה של 4%.

על פי ממצאי הסקר, 78% מהציבור (לעומת 13%) חושבים שחלוקת סמכויות המשרד והיעדר שר חוץ במשרה מלאה פוגעים בביטחון הלאומי. עוד עולה מהסקר, כי הציבור אינו מרוצה (59% לעומת 8%) מאופן שבו משרד החוץ ממלא כיום את ייעודו. הדירוג הממוצע שניתן למשרד החוץ בתחום זה הוא 4.03, ירידה של 16% לעומת 2014. בנוסף, רוב הציבור חושב שמדיניות-החוץ הישראלית צריכה להתבסס יותר על אמצעים דיפלומטים מאשר על שימוש בכוח.

תהליך ביזור הסמכויות של משרד החוץ שמתרחש בשנים האחרונות, החליש את יכולתו של משרד החוץ לבצע משימות רבות החיוניות לביטחון המדינה. הקיצוץ בתקציב החוץ וסגירת נציגויות ישראליות ברחבי העולם, שבהם צפויה לדון הכנסת במסגרת דיוני התקציב לשנים 2015-2016, צפויים להחמיר את המצב עוד יותר. כל זאת בתקופה בה נדרשים הדיפלומטים הישראלים ברחבי העולם לפעול כמוצבים הקדמיים של מדינת ישראל ולבלום את גלי השנאה, ההסתה והטרור המופעלים נגדה. ממצאי הסקר מראים בבירור, כי הציבור בישראל מבין, שכל פגיעה נוספת בשירות החוץ משמעה פגיעה בביטחונו.