חוק מערך החוץ: דרך להעצמת הדיפלומטיה הישראלית?

ב-29 ביולי 2015 קיימו מכון מיתווים והאגודה הישראלית לדיפלומטיה סדנת-מומחים בנושא הצעת חוק מערך החוץ כדרך לחיזוק הדיפלומטיה הישראלית. המפגש התקיים במשרד החוץ בירושלים, בהשתתפות כשלושים מבכירי משרד החוץ בעבר ובהווה, ח"כים לשעבר, וחוקרים. לאורך השנים, הוצגו בכנסת מספר הצעות חוק בנושא, אך אלה מעולם לא הבשילו לכדי חקיקה של ממש. לקראת דיון מחודש בנושא בכנסת ה-20, התמקדה סדנת-המומחים בשאלות הבאות: האם ישראל זקוקה לחוץ מערך החוץ? מה נעשה עד היום לשם קידום הנושא ומדוע זה לא הוביל לכדי חקיקה? מה צריך לכלול חוק מערך חוץ וכיצד ניתן לקדם את אישורו בעתיד? אלו דרכים נוספות, מלבד חקיקה, יכולות לסייע בהעצמת הדיפלומטיה הישראלית? המסמך מסכם את הנקודות העיקריות שעלו בדיון.

 

לקריאת נייר הסיכום של כנס המומחים
נא ללחוץ על התמונה:

סיכום סדנה